Eurotex Trading s.r.o.

Stránky prodejce pracovních pomůcek a garážového vybavení. Postavené na šabloně Reseller 01 ZkusWeb. Stěžejní součástí stránek je katalog produktů.

Platforma IIS7, ASP .NET, MS SQL