Radiové sítě a komunikace s.r.o.

Stránky společnosti zabývající se výstavbou radiových komunikačních sítí, důležitý subdodavatel telekomunikačních operátorů jsou modifikovanou (zakázkový design, struktura webu odlišná oproti standardní šabloně) verzí hotových webových stránek ZKUS Web.

Platforma IIS7, ASP .NET, MS SQL